Afgelopen jaren ben ik naast actief sponsor ook inhoudelijk betrokken bij de organisatie School’s cool  als mentor en als voorzitter van de Vriendenstichting. Ik ben van mening dat de wereld er anders uitziet wanneer ieder persoon eens in zijn leven een leerling als mentor begeleidt.

 

Sommige, meer kwetsbare kinderen hebben bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs hulp nodig om hun talent tot ontwikkeling te laten komen. School's cool organiseert voor deze leerlingen thuismentoraten om hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan te vergroten. Met individuele steun rond de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen de kinderen een optimale basis leggen voor een opleiding die recht doet aan hun capaciteiten. Zo wordt onnodig afglijden, niet ontwikkelen van talent en vroegtijdig schoolverlaten voorkomen.

 

Ik nodig je uit om hier ook aan bij te dragen.

Interesse om mentor te worden? Neem contact op voor een informatiepakket!